Fragments de l'homilia de Santi Thió, sj, 6 de febrer


Quan Jesús ens diu que siguem sal i llum,a mi, de seguida, em ve, forta, la pregunta: Ell ha estat a la meva vida sal i llum? Certament és una pregunta important.

 

Penso en la meva vida i en quin gust tindria sense la seva presència, la seva fantasia utòpica, i no hi trobo el gust.

 

La llum... Quantes vegades ha il·luminat el camí a seguir, quantes vegades l'ha motivat? Em ve a la ment una petita comparació: el cristià és com un miner, que té les mans lliures per actuar, però en el casc hi porta la llum, i més encara, podríem dir que té les mans lliures per actuar perquè precisament en el casc hi porta la llum.

 

Aquesta convicció que som llum, Sant Pau la recull amb una força nova perquè diu que som fills de la llum, per tant, la nostra naturalesa és fer llum.

 

Jesús acaba el seu discurs demanant que la gent pugui veure les obres dels seus seguidors i així pugui veure el Pare.

 

Isaïes, en la primera lectura, entén que aquesta llum ve de compartir el pa amb el famolenc, de vestir el despullat... La teva bondat t'obrirà les portes i et cobrirà les espatlles la glòria de Déu, que els altres veuran en les obres que fas, tal i com Jesús va demanar que féssim. 

 

Jesús és la vida, la sal, la llum. Pau ens diu que no vol saber res més que no sigui Jesús, i encara sacrificat. I jo, què vull saber?

ÀKAN :: Associació de Suport i Acollida d'Immigrants

GIRONA    Tel. 650 109 133

disseny web