Dues novetats a la pàgina web


Cada dijous difondrem a la pàgina web, a l'apartat de Textos, corresponent a Pensaments dels immigrants, algun dels pensaments de les persones a qui ajudem. Anirà completat  amb una fotografia.

 

També, cada dia 30 del mes, publicarem algun pensament, de caire poètic,  que l'acompanyament diari de la nostra Associació fa sorgir en nosaltres. Correspondrà a l'apartat dels Textos, en el subapartat Sentiments, impressions, guspires poètiques. Sempre anirà  completat també d'una fotografia. 

 

ÀKAN :: Associació de Suport i Acollida d'Immigrants

GIRONA    Tel. 650 109 133

disseny web