Dades


La esperanza de vida media de los mil millones de personas más pobres del mundo es de cincuenta años, mientras que la de los habitantes del resto de los países en vías de desarrollo es de sesenta y siete (El club de la miseria - Paul Collier)

 

La mortalidad infantil - el porcentaje de niños que mueren antes de cumplir cinco años - es de un catorce por ciento, frente a un cuatro por ciento en los demás países en vías de desarrollo (El club de la miseria - Paul Collier)

 

Al 2008, més de la meitat de la població urbana, 3.300 milions de persones, viuran en zones urbanes. Es preveu que el 2030, aquesta quantitat haurà arribat a quasi 5.000 milions (Informe de la UNFPA)

 

Cap al 2030, les ciutats del món en desenrotllament allotjaran el 80 % de la població urbana del món (Informe de la UNFPA)

 

A l'Estat Espanyol, 30.000 persones viuen sense llar i gairebé 1.500.000 famílies viuen en infrahabitatges (Caritas)

 

40 milions de persones, aquest any, s'han vist abocades a la fam a causa de l'alça dels preus alimentaris. Ara, en el món, hi ha 963 milions de persones que pateixen gana. (Informe de la FAO)

 

La gran majoria de persones desnodrides del món - 907 milions - viuen en països en desenrotllament. El 65 % es concentra en 7 països: Índia, Xina, R.D. Congo, Bangla Desh, Indonèsia, Pakistan i Etiòpia. (Informe de la FAO)

 

Quasi dos terços de la gent que pateix fam viuen a Àsia (583 milions el 2007). (Informe de la FAO)

 

A l'Àfrica subsahariana, una de cada tres persones (236 milions el 2007) pateixen desnutrició crònica. (Informe de la FAO)

 

La major part de l'increment de persones que pateixen fam s'ha donat a la R.D. Congo, com a resultat d'un conflicte generalitzat i persistent. El país africà ha passat d'11 milions de desnodrits ( el 2003-05) a 43 milions, amb una proporció sobre la població total del 29 al 76 %. (Informe de la FAO)

 

Nombre de nens morts l'any 2006: 9,7 milions ( UNICEF)

 

Percentatge de nens morts en els països en desenrotllament: 99 (UNICEF)

 

Taxa de mortalitat entre els nens menors de cinc anys en països industrialitzats: 6 per cada 1000 (UNICEF)

 

Taxa de mortalitat entre nens menors de cinc anys a l'Àfrica subsahariana: 160 per cada 1000 (UNICEF)

 

Principal causa de mortalitat infantil, pitjor que la SIDA, el pal·ludisme i el xarampió combinats: la pneumònia ( UNICEF)

 

Nombre de nens menors de cinc anys amb un pes inferior al normal en països en desenrotllament: 143 milions (UNICEF)

 

Regió on hi ha més nens amb pes inferior al normal: Àsia meridional (UNICEF)

 

Nombre de nens menors de cinc anys amb cases sense mesures d'higiene adequades: 280 milions (UNICEF)

 

Nombre de dones que van morir durant l'embaràs o el part el 1990: 576.000 (UNICEF)

 

Nombre de dones que van morir durant l'embaràs o el part el 2005: 536.000 (UNICEF)

 

Nombre de defuncions maternes enregistrades a Grècia per cada 100.000 nens nascuts: 1 (UNICEF)

 

Nombre de defuncions maternes enregistrades a Sierra Leona per cada 100.000 nens nascuts: 1800 (UNICEF)

 

Nombre de nens que han mort durant el temps de lectura de les dades de la UNICEF: 18 (UNiCEF) 

 

 

 

ÀKAN :: Associació de Suport i Acollida d'Immigrants

GIRONA    Tel. 650 109 133

disseny web